Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na portálu Domenky.cz

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES, vyžaduje, abychom od vás získali souhlas k uchovávání údajů souvisejících s uložením na portálu Domenky.cz

Správce osobních údajů je společnost Webian s.r.o. zapsané do Obchodního rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl Sro vložka č. 48482 / V, IČO: 52 975 380 se sídlem Rovníková 1460/10, 040 12 Košice, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁJÍ A Z JAKÝCH ZDROJŮ?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku služeb, které by mohly řešit vaše potřeby.

 

Osobní údaje získané při registraci

 • e-mailová adresa
 • jméno
 • telefonní číslo (ověření prostřednictvím SMS)

 

Osobní údaje získané při používání inzertní služby

 • obrázek (náhled, screenshot) logo nebo profilov8 fotka
 • znění (text) vašeho inzerátu
 • informace o vaší interakci s námi, například jakým způsobem byly využívány služby, způsob přihlášení, z jakého místa jste navštívili jednotlivé stránky a jak dlouho jste je používali, reakční časy

 

Externí zdroje

 • informace o vás od ostatních uživatelů - od jiných uživatelů můžeme o vás shromažďovat informace například tehdy, když se na nás obrátí kvůli vám, např. když nás upozorňují na určité vaše jednání nebo pokud vás doporučují jako eventuálních uživatelů našich služeb

 

Technické údaje

 • údaje o používaných zařízeních a nastavení, například IP adresa, nastavení prohlížeče, operační systém, platforma (prostřednictvím Google Analytics), cookies; bližší informace k tomu, jak používáme cookies, naleznete na Zásady používání souborů cookies.

 

JAK DLOUHO SE UCHOVÁVAJÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Souhlas se uděluje do momentu, kdy váš souhlas odvoláte nebo 30 dnů ode dne zrušení účtu na portálu Domenky.cz

Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není zapotřebí souhlasu.

 

KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Na zpracování údajů pro účely provozy klubu mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti.

Jako provozovatel dohlížíme na to, aby všichni, kterým jsou vaše osobní údaje přenášeny, dodržovali vysoký standard jejich ochrany.

 

Seznam příjemců

 • BUDGETSMS BV, Schoonhovenerf 2, 5035JL Tilburg, Netherlands
 • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 

JAKÉ JSOU PRÁVA JEDNOTLIVCE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádně zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti v České republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit následující práva:

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů , oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracovávání, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na opravu

Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Můžete si je upravit ve Vašem profilu po přihlášení, nebo nás informujte o tom a my osobní údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V případě že tak chcete učinit, máte možnost vymazat celý svůj profil a osobní údaje přímo v editaci, na konci svého uživatelského profilu.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracovávání, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na opravu

Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Můžete si je upravit ve Vašem profilu po přihlášení, nebo nás informujte o tom a my osobní údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V případě že tak chcete učinit, máte možnost vymazat celý svůj profil a osobní údaje přímo v editaci, na konci svého uživatelského profilu.

 

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněny?

Jednotlivé práva lze uplatnit posláním emailu zodpovednuej osobě za dohled nad ochranou osobních údajů (Data Protection Officer): helpdesk@domenky.cz

Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.

 

Za jaký čas můžete očekávat odpověď od společnosti?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do 14 dní. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na 2 měsíce.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu pošlete e-mail na helpdesk@domenky.cz

Máte ještě otázky? Kontaktujte nás